Cash for car goedgekeurd

Goed nieuws: overheid heeft cash for car goedgekeurd.

De overheid heeft het wetsontwerp rond de mobiliteitsvergoeding, het zogenaamde “cash for car”-principe, goedgekeurd. Meer info in ons algemeen artikel.

De maatregel laat mensen toe om een bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. Het kadert in een maatschappelijke context waar meer en meer de vraag gesteld wordt: Heeft die bedrijfswagen nog wel zin?

De hoogte van de vergoeding zal berekend worden in functie van de catalogusprijs van de wagen en per jaar ge√Įndexeerd worden. Op onze website vind je een “cash for car calculator” die je hierbij helpt. Twee voorbeeldjes: je¬†Audi A4 omruilen naar cash¬†of je¬†BMW 5-reeks omruilen.

De maatregel, die afgesproken was in het Zomerakkoord, moet de fileproblematiek helpen oplossen. Verschillende studies voorspellen een beperkt succes van de maatregel.

Hierover later meer

Raad van State kritisch voor Cash-for-car-principe

Op vraag van de Federale overheid heeft de Raad van State onderzocht of het systeem “cash-for-car” juridisch correct is, en voldoet aan alle wetten.

Wat is cash-for-car?

Via cash-for-car kan een werknemer zijn bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget of een financi√ęle vergoeding. En het belangrijkste: die vergoeding wordt niet belast zoals het gewone loon. Een bedrijfswagen inruilen “for cash” kan alleen maar als beide partijen akkoord zijn.

Lees ons artikel Hoe werkt “cash for car”? voor meer informatie. Via onze rekenmodule kan je uitrekenen hoeveel geld je kan uitsparen door je bedrijfswagen om te zetten in mobiliteitsbudget.

Conclusie

De Raad plaatst “ernstige vraagtekens“. Het principe zou discrimineren tussen werknemers met een bedrijfswagen en werknemers zonder wagen.

De Raad van State twijfelt aan de juridische haalbaarheid om de financi√ęle vergoeding niet te belasten, omdat het gaat over een vorm van loon dat op dezelfde manier moet worden belast als het gewone loon.
Ze gaan hierbij uiteraard voorbij aan het feit dat een bedrijfswagen nu óók een vorm van verloning is, die minder zwaar belast wordt als gewoon loon.

Daarnaast trekt de raad in twijfel of het invoeren van het systeem wel een impact zal hebben op de dagelijkse filedrukte. De werknemers zijn namelijk niet verplicht om over te stappen naar een alternatief zoals het openbaar vervoer, en al helemaal niet naar een milieuvriendelijker vervoersmiddel.

Gevolgen

Als de regering de regeling toch wil doorvoeren, zal het ontwerp bijgestuurd en gemotiveerd worden. Gezien de huidige spanning tussen N-VA en CD&V kan dit nog enige tijd duren.

Heeft die bedrijfswagen nog wel zin?

Met een bedrijfswagen slaat de werkgever twee vliegen in één klap.
Niet alleen is het een interessante manier om personeel te belonen, het verbetert tevens de mobiliteit van zijn werknemers.

Ongeveer 18% van de werknemers in ons land beschikt over een bedrijfswagen. Deze werknemers moeten de autobelasting over deze wagen uit eigen zak betalen.

Heeft die bedrijfswagen zin voor mij?

Deze belastingen op het gebruik van de bedrijfswagen zijn meestal geen als je vaak gebruikt maakt van de bedrijfswagen, maar wat als dat niet het geval is?

Bedrijfsauto’s zijn in veel gevallen niet noodzakelijk voor de uitvoering van de job, en werknemers geven steeds vaker aan dat ze hun bedrijfswagen eigenlijk niet nodig hebben.

Dit kan bijvoorbeeld komen doordat ze liever gebruik maken van hun eigen auto of het openbaar vervoer, of doordat ze erg dichtbij hun job wonen.

Voorkom extra belastingen

Het resultaat? Talloze werknemers betalen belasting voor een auto die ze amper gebruiken.

Dit bedrag kan al snel oplopen tot in de duizenden euro’s per jaar: voor een Audi A4 betaal je bijvoorbeeld al snel 400 euro per maand. Dat is zo’n 5000 euro per jaar!

Alternatieven

Niet alleen zorgt een bedrijfswagen voor hoge belastingen voor de werknemer, het brengt ook milieu- en fileproblemen met zich mee.

Om deze reden wordt er gestreefd naar een mobiliteitsbudget. Dit houdt in dat de werkgever de werknemer een tegoed geeft voor reiskosten. Dit budget mag de werknemer naar eigen inzicht spenderen om van A naar B te komen.

Zo kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen voor openbaar vervoer in plaats van een bedrijfswagen. Indien de werknemer geldt over houdt, mag hij dit houden.

Het mobiliteitsbudget heeft zeker potentie om het fileprobleem om te lossen, maar vooralsnog zijn werknemers helaas nog niet verplicht het budget toe te kennen.

Car-for-cash

Werknemers kunnen daarnaast vanaf 2018 gebruik maken van het zogeheten car-for-cash principe.

Dit houdt in dat de werknemer kan kiezen voor een som geld in plaats van een bedrijfsauto als hij dit wil. Om misbruik te voorkomen wordt het cash bedrag op dezelfde manier belast als de auto.

Helaas is deze regeling niet voor al het personeel beschikbaar: werkgevers komen alleen in aanmerking als ze al minstens drie jaar bedrijfswagens geven aan hun personeel. Startersjob en studentenjobs komen dus niet in aanmerking.

Ook is het inruilen van een bedrijfswagen voor cash is alleen mogelijk indien zowel de werkgever als de werknemer hiermee akkoord gaan. Het succes van het deze regeling ligt dus voor een groot deel in de handen van de werkgever.

Hoe werkt “cash for car”?

Vanaf volgend jaar kan een werknemer kiezen voor een som geld in plaats van een bedrijfswagen. Dit principe, “cash for car”, is de federale regering principieel overeengekomen. Maar wie kan zo’n mobiliteitsbudget aanvragen? En hoeveel zal u krijgen?

Is het definitief goedgekeurd?

Volgens onze info wel. Lees het artikel Cash for car goedgekeurd voor achtergrondinformatie.

Voor wie is “cash for car”?

Niet elke werkgever/werknemer komt zomaar in aanmerking voor het omruilen van de bedrijfswagen naar een hoger mobiliteitsbudget.

Zo kunnen werkgevers de ruil cash for car slechts invoeren als ze al minstens drie jaar bedrijfswagens geven aan hun personeel. Snel bedrijfswagens gaan huren, zal dus niet helpen. Startende bedrijven – die dus per definitie minder dan drie jaar actief zijn – krijgen een uitzondering.

Werknemers die hun bedrijfswagen willen inruilen voor geld, moeten de voorbije drie jaar minstens twaalf maanden ononderbroken een salariswagen hebben gehad. Bovendien moet dat zeker drie maanden het geval zijn vooraleer de aanvraag gebeurt.

Hoe werkt cash for car?

Het initiatief voor het mobiliteitsbudget ligt bij de werkgever. Die heeft de vrijheid: om te beslissen of hij een mobiliteitsbudget al dan niet invoert én of het wordt toegekend aan de werknemer die het aanvraagt.

Als een bedrijf de mogelijkheid voor het mobiliteitsbudget invoert, kan de werknemer een aanvraag doen bij de werkgever. Maar dit is geen verplichting: een werknemer hoeft dus niet in te gaan op een eventueel voorstel van de werkgever.

Werknemers die van werkgever veranderen en al een mobiliteitsbudget hadden, kunnen dat verderzetten. Ook blijft de termijn van twaalf maanden doorlopen wanneer iemand van werk verandert. Dat is belangrijk voor wie een mobiliteitsbudget wil aanvragen, maar nog geen twaalf maanden ononderbroken een salariswagen had.

Hoeveel bedraagt het budget voor cash-for-car?

Hoeveel het mobiliteitsbudget jaarlijks zal bedragen, wordt berekend op basis van de volgende formules. Via onze rekenmodule kan je dit snel berekenen.

  • Als je als werknemer geen eigen bijdrage voor persoonlijk gebruik betaalt: cataloguswaarde van de auto x 6/7de x 20%.
  • Betaal je wel een eigen bijdrage voor eigen gebruik: (cataloguswaarde – eigen bijdrage) x 6/7de x 20%.
  • Wie een tankkaart heeft: bovenstaande formules + 20%.

Een Audi A4 van 45.000 euro geeft dus zo’n 771‚ā¨ met tankkaart en ‚ā¨643 zonder.