Rekeningrijden

Rekeningrijden of een kilometerheffing is een vorm van belasting op het gebruik van de auto. Historisch gezien werd dit bereikt door het invoeren van het heffen van accijnzen en BTW op brandstoffen.

Anno 2018 worden alternatieven bekeken, de “slimme kilometerheffing”. Deze nieuwe kilometerheffing is afhankelijk van de auto, de locatie en het tijdstip. Deze laat dus meer “sturing” toe dan de accijnzen, vandaar dat over een “slimme kilometerheffing” wordt gesproken.

Potentiële voordelen van rekeningrijden

 • Minder files
 • Goed voor het milieu
 • Goed voor de automobilist
 • Toename van openbaar vervoerreizigers
 • Goed voor de koopkracht

Aandachtspunten

 • Verwachte effecten: of beprijzen effectief is om de gewenste doelstellingen te bereiken is ongewis;
 • Inkomenseffecten: kans dat autobezit en gebruik voor de lagere inkomens onbetaalbaar wordt en ongewenste sociale effecten; de provincies zullen een provinciebelasting gaan invoeren;
 • Politiek draagvlak: goed inzicht nodig in gevolgen voor economie en gebruiker;
 • Privacygevoeligheden: rekeningrijden door middel van het ‘Kastje van Camiel’ levert de overheid een zeer goed inzicht in de verplaatsingen van haar burgers;
 • Juridische onzekerheid: een verloren rechtszaak kan het systeem elk moment stilzetten waarbij de hoge kosten van invoering verloren gaan;
 • Handhavingskosten te hoog (Londen): de verwachte opbrengsten voor de overheid worden niet gehaald;
 • Wetgeving vraagt forse aanpassing.

Uitstel voor cash for car

Cash for car niet klaar tegen 2018

De hervorming Cash for car werd vorig jaar voorgesteld door de regering. Met het systeem kan je budget voor je bedrijfswagen omzetten in mobiliteitsbudget. In dit artikel beschrijven we de status van het uitstel voor cash for car.

Via onze rekenmodule kan je uitrekenen hoeveel je hiermee praktisch kunt verdienen.

De maatregel moest op 1 januari 2018 worden geĂŻmplementeerd, maar volgens de recentste informatie zal dit niet het geval zijn.

De hervorming wordt geconfronteerd met verschillende kritieken van de Raad van State (lees ons artikel over Raad van State kritisch voor Cash-for-car-principe). Ten eerste vind de raad het niet normaal dat het geld anders wordt belast, afhankelijk van of het verband houdt met de auto van het bedrijf of niet. Daarnaast wijst de raad op een andere (grote) tekortkoming in het regeringsvoorstel: het beantwoordt niet aan een echt beleid van duurzame mobiliteit.

Voor de overheid zal het niet gemakkelijk zijn om rekening te houden met deze opmerkingen, vooral niet gezien de vele discussies binnen de meerderheid.

Wij vrezen dat de maatregel, die al een keer is uitgesteld, verder uitgesteld zal worden tot midden 2018. Jammer.