Cash for car goedgekeurd

Goed nieuws: overheid heeft cash for car goedgekeurd.

De overheid heeft het wetsontwerp rond de mobiliteitsvergoeding, het zogenaamde “cash for car”-principe, goedgekeurd. Meer info in ons algemeen artikel.

De maatregel laat mensen toe om een bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. Het kadert in een maatschappelijke context waar meer en meer de vraag gesteld wordt: Heeft die bedrijfswagen nog wel zin?

De hoogte van de vergoeding zal berekend worden in functie van de catalogusprijs van de wagen en per jaar geĂŻndexeerd worden. Op onze website vind je een “cash for car calculator” die je hierbij helpt. Twee voorbeeldjes: je Audi A4 omruilen naar cash of je BMW 5-reeks omruilen.

De maatregel, die afgesproken was in het Zomerakkoord, moet de fileproblematiek helpen oplossen. Verschillende studies voorspellen een beperkt succes van de maatregel.

Hierover later meer

Uitstel voor cash for car

Cash for car niet klaar tegen 2018

De hervorming Cash for car werd vorig jaar voorgesteld door de regering. Met het systeem kan je budget voor je bedrijfswagen omzetten in mobiliteitsbudget. In dit artikel beschrijven we de status van het uitstel voor cash for car.

Via onze rekenmodule kan je uitrekenen hoeveel je hiermee praktisch kunt verdienen.

De maatregel moest op 1 januari 2018 worden geĂŻmplementeerd, maar volgens de recentste informatie zal dit niet het geval zijn.

De hervorming wordt geconfronteerd met verschillende kritieken van de Raad van State (lees ons artikel over Raad van State kritisch voor Cash-for-car-principe). Ten eerste vind de raad het niet normaal dat het geld anders wordt belast, afhankelijk van of het verband houdt met de auto van het bedrijf of niet. Daarnaast wijst de raad op een andere (grote) tekortkoming in het regeringsvoorstel: het beantwoordt niet aan een echt beleid van duurzame mobiliteit.

Voor de overheid zal het niet gemakkelijk zijn om rekening te houden met deze opmerkingen, vooral niet gezien de vele discussies binnen de meerderheid.

Wij vrezen dat de maatregel, die al een keer is uitgesteld, verder uitgesteld zal worden tot midden 2018. Jammer.

Raad van State kritisch voor Cash-for-car-principe

Op vraag van de Federale overheid heeft de Raad van State onderzocht of het systeem “cash-for-car” juridisch correct is, en voldoet aan alle wetten.

Wat is cash-for-car?

Via cash-for-car kan een werknemer zijn bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget of een financiĂ«le vergoeding. En het belangrijkste: die vergoeding wordt niet belast zoals het gewone loon. Een bedrijfswagen inruilen “for cash” kan alleen maar als beide partijen akkoord zijn.

Lees ons artikel Hoe werkt “cash for car”? voor meer informatie. Via onze rekenmodule kan je uitrekenen hoeveel geld je kan uitsparen door je bedrijfswagen om te zetten in mobiliteitsbudget.

Conclusie

De Raad plaatst “ernstige vraagtekens“. Het principe zou discrimineren tussen werknemers met een bedrijfswagen en werknemers zonder wagen.

De Raad van State twijfelt aan de juridische haalbaarheid om de financiële vergoeding niet te belasten, omdat het gaat over een vorm van loon dat op dezelfde manier moet worden belast als het gewone loon.
Ze gaan hierbij uiteraard voorbij aan het feit dat een bedrijfswagen nu óók een vorm van verloning is, die minder zwaar belast wordt als gewoon loon.

Daarnaast trekt de raad in twijfel of het invoeren van het systeem wel een impact zal hebben op de dagelijkse filedrukte. De werknemers zijn namelijk niet verplicht om over te stappen naar een alternatief zoals het openbaar vervoer, en al helemaal niet naar een milieuvriendelijker vervoersmiddel.

Gevolgen

Als de regering de regeling toch wil doorvoeren, zal het ontwerp bijgestuurd en gemotiveerd worden. Gezien de huidige spanning tussen N-VA en CD&V kan dit nog enige tijd duren.

Heeft die bedrijfswagen nog wel zin?

Met een bedrijfswagen slaat de werkgever twee vliegen in Ă©Ă©n klap.
Niet alleen is het een interessante manier om personeel te belonen, het verbetert tevens de mobiliteit van zijn werknemers.

Ongeveer 18% van de werknemers in ons land beschikt over een bedrijfswagen. Deze werknemers moeten de autobelasting over deze wagen uit eigen zak betalen.

Heeft die bedrijfswagen zin voor mij?

Deze belastingen op het gebruik van de bedrijfswagen zijn meestal geen als je vaak gebruikt maakt van de bedrijfswagen, maar wat als dat niet het geval is?

Bedrijfsauto’s zijn in veel gevallen niet noodzakelijk voor de uitvoering van de job, en werknemers geven steeds vaker aan dat ze hun bedrijfswagen eigenlijk niet nodig hebben.

Dit kan bijvoorbeeld komen doordat ze liever gebruik maken van hun eigen auto of het openbaar vervoer, of doordat ze erg dichtbij hun job wonen.

Voorkom extra belastingen

Het resultaat? Talloze werknemers betalen belasting voor een auto die ze amper gebruiken.

Dit bedrag kan al snel oplopen tot in de duizenden euro’s per jaar: voor een Audi A4 betaal je bijvoorbeeld al snel 400 euro per maand. Dat is zo’n 5000 euro per jaar!

Alternatieven

Niet alleen zorgt een bedrijfswagen voor hoge belastingen voor de werknemer, het brengt ook milieu- en fileproblemen met zich mee.

Om deze reden wordt er gestreefd naar een mobiliteitsbudget. Dit houdt in dat de werkgever de werknemer een tegoed geeft voor reiskosten. Dit budget mag de werknemer naar eigen inzicht spenderen om van A naar B te komen.

Zo kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen voor openbaar vervoer in plaats van een bedrijfswagen. Indien de werknemer geldt over houdt, mag hij dit houden.

Het mobiliteitsbudget heeft zeker potentie om het fileprobleem om te lossen, maar vooralsnog zijn werknemers helaas nog niet verplicht het budget toe te kennen.

Car-for-cash

Werknemers kunnen daarnaast vanaf 2018 gebruik maken van het zogeheten car-for-cash principe.

Dit houdt in dat de werknemer kan kiezen voor een som geld in plaats van een bedrijfsauto als hij dit wil. Om misbruik te voorkomen wordt het cash bedrag op dezelfde manier belast als de auto.

Helaas is deze regeling niet voor al het personeel beschikbaar: werkgevers komen alleen in aanmerking als ze al minstens drie jaar bedrijfswagens geven aan hun personeel. Startersjob en studentenjobs komen dus niet in aanmerking.

Ook is het inruilen van een bedrijfswagen voor cash is alleen mogelijk indien zowel de werkgever als de werknemer hiermee akkoord gaan. Het succes van het deze regeling ligt dus voor een groot deel in de handen van de werkgever.

Audi A4 omruilen naar cash

Heb je een Audi A4 en ben je benieuwd welk financieel voordeel je kan doen door je bedrijfswagen (eventueel met tankkaart) om te ruilen tegen een mobiliteitsbudget? Lees dan verder.

Even rondkijken levert op dat een typische Audi A4-reeks een catalogusprijs heeft 45.000 euro en een uitstoot van 150 gram CO2/km. Dit levert een jaarlijks mobiliteitsbudget op van 7.714 euro (45.000 euro x 6/7 x 20%). Na de belastingen levert dat netto 5300 euro op. Het kost de werknemer 8650 euro.

De “voormalige” Audirijder krijgt dus maandelijks 441 euro netto meer op de rekening gestort.

Wil je jouw eigen situatie berekenen? Kijk dan op onze rekenmodule.

Bereken je cash-for-car voordeel met deze rekenmodule

Met onderstaande rekenmodule kan je berekenen hoeveel mobiliteitsbudget je krijgt als je je huidige bedrijfswagen omzet met het “cash for car”-principe. Lees ons artikel Hoe werkt “cash for car”? om meer te weten te komen over dit principe.

Wil je een uitgewerkt voorbeeld, bekijk dan de situatie met een Audi A4 of BMW 5-reeks.

Aanpassingen aan module

  • 10 juli: live gezet. Nog onduidelijkheid over de precieze manier waarom het brutovoordeel omgezet kan worden in nettovoordeel.
  • 15 augustus: link mobiliteitsbudget aangepast
  • 9 november: foutje aangepast in de rekenmodule
  • 28 februari: verificatie