Rekeningrijden

Rekeningrijden of een kilometerheffing is een vorm van belasting op het gebruik van de auto. Historisch gezien werd dit bereikt door het invoeren van het heffen van accijnzen en BTW op brandstoffen.

Anno 2018 worden alternatieven bekeken, de “slimme kilometerheffing”. Deze nieuwe kilometerheffing is afhankelijk van de auto, de locatie en het tijdstip. Deze laat dus meer “sturing” toe dan de accijnzen, vandaar dat over een “slimme kilometerheffing” wordt gesproken.

Potentiële voordelen van rekeningrijden

 • Minder files
 • Goed voor het milieu
 • Goed voor de automobilist
 • Toename van openbaar vervoerreizigers
 • Goed voor de koopkracht

Aandachtspunten

 • Verwachte effecten: of beprijzen effectief is om de gewenste doelstellingen te bereiken is ongewis;
 • Inkomenseffecten: kans dat autobezit en gebruik voor de lagere inkomens onbetaalbaar wordt en ongewenste sociale effecten; de provincies zullen een provinciebelasting gaan invoeren;
 • Politiek draagvlak: goed inzicht nodig in gevolgen voor economie en gebruiker;
 • Privacygevoeligheden: rekeningrijden door middel van het ‘Kastje van Camiel’ levert de overheid een zeer goed inzicht in de verplaatsingen van haar burgers;
 • Juridische onzekerheid: een verloren rechtszaak kan het systeem elk moment stilzetten waarbij de hoge kosten van invoering verloren gaan;
 • Handhavingskosten te hoog (Londen): de verwachte opbrengsten voor de overheid worden niet gehaald;
 • Wetgeving vraagt forse aanpassing.

Cash for car goedgekeurd

Goed nieuws: overheid heeft cash for car goedgekeurd.

De overheid heeft het wetsontwerp rond de mobiliteitsvergoeding, het zogenaamde “cash for car”-principe, goedgekeurd. Meer info in ons algemeen artikel.

De maatregel laat mensen toe om een bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. Het kadert in een maatschappelijke context waar meer en meer de vraag gesteld wordt: Heeft die bedrijfswagen nog wel zin?

De hoogte van de vergoeding zal berekend worden in functie van de catalogusprijs van de wagen en per jaar geïndexeerd worden. Op onze website vind je een “cash for car calculator” die je hierbij helpt. Twee voorbeeldjes: je Audi A4 omruilen naar cash of je BMW 5-reeks omruilen.

De maatregel, die afgesproken was in het Zomerakkoord, moet de fileproblematiek helpen oplossen. Verschillende studies voorspellen een beperkt succes van de maatregel.

Hierover later meer

Uitstel voor cash for car

Cash for car niet klaar tegen 2018

De hervorming Cash for car werd vorig jaar voorgesteld door de regering. Met het systeem kan je budget voor je bedrijfswagen omzetten in mobiliteitsbudget. In dit artikel beschrijven we de status van het uitstel voor cash for car.

Via onze rekenmodule kan je uitrekenen hoeveel je hiermee praktisch kunt verdienen.

De maatregel moest op 1 januari 2018 worden geïmplementeerd, maar volgens de recentste informatie zal dit niet het geval zijn.

De hervorming wordt geconfronteerd met verschillende kritieken van de Raad van State (lees ons artikel over Raad van State kritisch voor Cash-for-car-principe). Ten eerste vind de raad het niet normaal dat het geld anders wordt belast, afhankelijk van of het verband houdt met de auto van het bedrijf of niet. Daarnaast wijst de raad op een andere (grote) tekortkoming in het regeringsvoorstel: het beantwoordt niet aan een echt beleid van duurzame mobiliteit.

Voor de overheid zal het niet gemakkelijk zijn om rekening te houden met deze opmerkingen, vooral niet gezien de vele discussies binnen de meerderheid.

Wij vrezen dat de maatregel, die al een keer is uitgesteld, verder uitgesteld zal worden tot midden 2018. Jammer.

Raad van State kritisch voor Cash-for-car-principe

Op vraag van de Federale overheid heeft de Raad van State onderzocht of het systeem “cash-for-car” juridisch correct is, en voldoet aan alle wetten.

Wat is cash-for-car?

Via cash-for-car kan een werknemer zijn bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget of een financiële vergoeding. En het belangrijkste: die vergoeding wordt niet belast zoals het gewone loon. Een bedrijfswagen inruilen “for cash” kan alleen maar als beide partijen akkoord zijn.

Lees ons artikel Hoe werkt “cash for car”? voor meer informatie. Via onze rekenmodule kan je uitrekenen hoeveel geld je kan uitsparen door je bedrijfswagen om te zetten in mobiliteitsbudget.

Conclusie

De Raad plaatst “ernstige vraagtekens“. Het principe zou discrimineren tussen werknemers met een bedrijfswagen en werknemers zonder wagen.

De Raad van State twijfelt aan de juridische haalbaarheid om de financiële vergoeding niet te belasten, omdat het gaat over een vorm van loon dat op dezelfde manier moet worden belast als het gewone loon.
Ze gaan hierbij uiteraard voorbij aan het feit dat een bedrijfswagen nu óók een vorm van verloning is, die minder zwaar belast wordt als gewoon loon.

Daarnaast trekt de raad in twijfel of het invoeren van het systeem wel een impact zal hebben op de dagelijkse filedrukte. De werknemers zijn namelijk niet verplicht om over te stappen naar een alternatief zoals het openbaar vervoer, en al helemaal niet naar een milieuvriendelijker vervoersmiddel.

Gevolgen

Als de regering de regeling toch wil doorvoeren, zal het ontwerp bijgestuurd en gemotiveerd worden. Gezien de huidige spanning tussen N-VA en CD&V kan dit nog enige tijd duren.