Uitstel voor cash for car

Cash for car niet klaar tegen 2018

De hervorming Cash for car werd vorig jaar voorgesteld door de regering. Met het systeem kan je budget voor je bedrijfswagen omzetten in mobiliteitsbudget. In dit artikel beschrijven we de status van het uitstel voor cash for car.

Via onze rekenmodule kan je uitrekenen hoeveel je hiermee praktisch kunt verdienen.

De maatregel moest op 1 januari 2018 worden geĂŻmplementeerd, maar volgens de recentste informatie zal dit niet het geval zijn.

De hervorming wordt geconfronteerd met verschillende kritieken van de Raad van State (lees ons artikel over Raad van State kritisch voor Cash-for-car-principe). Ten eerste vind de raad het niet normaal dat het geld anders wordt belast, afhankelijk van of het verband houdt met de auto van het bedrijf of niet. Daarnaast wijst de raad op een andere (grote) tekortkoming in het regeringsvoorstel: het beantwoordt niet aan een echt beleid van duurzame mobiliteit.

Voor de overheid zal het niet gemakkelijk zijn om rekening te houden met deze opmerkingen, vooral niet gezien de vele discussies binnen de meerderheid.

Wij vrezen dat de maatregel, die al een keer is uitgesteld, verder uitgesteld zal worden tot midden 2018. Jammer.